Dansk-Rumænsk Forening, en kort præsentation


For 50 år siden blev Rumænien ramt af en stor naturkatastrofe. En oversvømmelse som krævede stor international hjælp. I Danmark satte en tværpolitisk gruppe af folketingsmedlemmer sig i spidsen for at skaffe dansk hjælp til Rumænien.

Der var dengang meget udbredt med venskabsforeninger, der havde til formål at fremme forbindelserne mellem Danmark og de andre lande. Der havde tidligere været en forening i Danmark, som solidariserede sig med Rumæniens politiske styre, men den blevet nedlagt. Med den nye interesse for Rumænien så man en mulighed for at få en rumænsk venskabsforening, der på et tværpolitisk grundlag kunne virke for fremme af forbindelserne til Rumænien, både de kulturelle og erhvervsmæssige og ikke mindst de venskabelige mellem landenes borgere.


Dansk-Rumænsk Forening fik en bestyrelse, der var bredt sammensat af det kulturelle, politiske og erhvervsmæssige Danmark foruden personer, der havde stået for rejser til Rumænien.

Foreningen var medvirkende til at der blev indgået en kulturaftale mellem Danmark og Rumænien, og inden for dens rammer fik Danmark besøg af rumænske kunstnere og andre personligheder. Den menige rumæner kunne ikke frit rejse ud af landet, så det var vigtigt, at der gennem Dansk-Rumænsk forening kunne inviteres rumænere til Danmark. Bl.a. blev der i en række år arrangeret ungdomsudvekslinger. Foreningen arrangerede mange Rumæniens-rejser for medlemmerne. Og her blev der mulighed for at besøge steder, som turister ikke kunne komme, og der var også muligheder for at få personlige kontakter.


Medlemmerne af foreningen var overvejende danskere, som havde besøgt Rumænien. Der var mange, som havde fået interesse for rumænsk musik og folkedans, og der var mange arrangementer med rumænsk folkedans. Inden for rammerne af kulturaftalen blev der afholdt kunstudstillinger, koncerter, teaterforestillinger m.m.  Rumænske læger var berømte for deres kure for ældre, så også derigennem fik mange lyst til at være med i foreningen.

Indtil omvæltningerne i Rumænien i 1989 var Dansk-Rumænsk Forening en af de få muligheder for at få personlige kontakter til rumænere. Nu da både danskere og rumænere kan rejse frit og efter Rumæniens medlemskab af EU nu også frit kan studere og arbejde, så er der også mange rumænere, der er medlemmer af foreningen.


De senere år har foreningen stået for træning af ungdomsledere. Det har været EU finansierede projekter med deltagere fra både Rumænien og Republikken Moldova. Derfor vedtog vi at udvide foreningens formål til også at omfatte kontakterne til begge de rumænsk talende lande Rumænien og Moldova.


Dansk-Rumænsk Forening er stedet for dem der kan lide Rumænien og Moldova og gerne vil følge med i hvad der sker i landene. Vi er til rådighed for alle, der ønsker at få kontakter i landene og til de herboende. Det er håbet at vores hjemmeside kan være med til at fremme interessen for de rumænske lande, som vi i Dansk-Rumænsk Forening holder så meget af.


Bliv medlem af vores forening!

Som medlem vil du:


  • Modtage invitationer til koncerter, udstillinger, foredrag og film med relation til Rumænien og Moldova
  • Kunne deltage i medlemsmøder, f. eks. på den Rumænske ambassade
  • Have mulighed for at repræsentere foreningen ved nationale og internationale events
  • Støtte og have mulighed for at deltage i forskellige internationale projekter
  • Muligheden for at modtage svar på forskellige spørgsmål


Medlemskontingent:


  • Enkeltpersoner - DKK 150
  • Husstande - DKK 200


.

Indmeldelse i Dansk-Rumænsk forening sker ved at skrive e-mail til kasserer Alexandra på romania@tdcadsl.dk.

Pengene sendes til vores konto:

Reg.nr: 1551

Kontonr: 0004184548

Meddelelse til modtager: Venligst skriv jeres navn


Vi håber meget på jeres støtte og interesse i den Danske-Rumænske forening!